Удобна и компактна чанта за първа помощ на работното място.
Съдържа съвременни средства за първа помощ – лични предпазни средства (маска за обдишване, ръкавици), превързочни средства, кърпички за почистване на рани и други. Съобразно приетите европейски норми НЕ съдържа медикаменти (виж Съдържаниe). Размер 23 х 23 х 10 см.

Аптечка Офис

  • 39,00 лв.

  • Дан. основа: 32,50 лв.

Етикети: Аптечка Офис