Условия за ползване

Съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителя клиентът има право да върне закупената стока в рамките на 14 дни / календарни/ от датата на получаването й при спазени следните условия: Фабричният вид на стоката не е нарушен, стоката не e използвана, всички фабрични етикети не са повредени или премахнати; Представен е официален данъчен документ за покупка - касова бележка, квитанция за наложен платеж или фактура;

Клиентът е длъжен да заплати разходите по връщането на стоката, включително транспортни разходи и др. куриерски или банкови такси, свързани с възстановяването на платената цена за покупката. Клиентът има право да получи само стойността на върнатата стока, такава каквато е отразена в документа за покупка. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

ВНИМАНИЕ! Стоки, доставени от доставчика чрез индивидуални договори и условия с клиента не подлежат на връщане.

Technical Rescue Direct и елекронния магазин www.TRD-rescue.com са собственост на Билей Анкър ООД със седалище: гр. София, ул. Миджур 15, Д.Н. BG 131425541

Свържете се с нас на телефон :+359 897 802 302